Projekty Unijne WRPO 2014-2020

Margonin, 31.10.2016

MARGOSTAL – REWOLIŃSCY Spółka Jawna realizuje projekt pn. „Wprowadzenie nowoczesnych procesów produkcyjnych poprzez zakup innowacyjnych maszyn do wykrawania i gięcia blach.”

Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich, w ramach WRPO na lata 2014 – 2020.

Cel projektu: Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie usprawnień procesu produkcyjnego, oszczędności w zużyciu materiałów surowcowych poprzez lepsze wykorzystania odpadów oraz wprowadzenie innowacyjnej na skalę światową usługi dla klientów.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu, przedsiębiorstwo zostanie wyposażone w nowoczesne i innowacyjne maszyn produkcyjne i oprogramowanie, które pozwoli na istotny rozwój i potencjał firmy w zakresie produkcji wyrobów metalowych. Zostaną udoskonalone usługi dotychczas oferowane przez przedsiębiorstwo, jak i zostaną wprowadzone nowe usługi i produkty. Jednocześnie poprzez wprowadzenie nowych maszyn i oprogramowania, nastąpi znaczna poprawa efektywności i produktywności przy zastosowaniu nowoczesnych technologii ICT.

Wartość Projektu:

Wkład Funduszy Europejskich.: