Przetargi Unijne POIR 2014-2020

Margonin, dnia 11.12.2015

Margostal – Rewolińscy Sp. J. w Margoninie
ul. Cmentarna 38
64-830 Margonin

Zapytanie ofertowe
Zakup usługi od jednostki naukowej

Usługa planowana jest w ramach projektu pt:
„Opracowanie założeń i budowa prototypu nowatorskiej autonomicznej platformy mobilnej realizującej zadania transportowe w celu wprowadzenia na rynek nowego produktu.”

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
Oś priorytetowa II: Wsparcie dla otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I
Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
Poddziałanie 2.3.2: Bony na innowacje dla MŚP

W związku z planowanym uczestnictwem jako Wnioskodawca w konkursie w ramach poddziałania 2.3.2. Bony na innowacje Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020 oraz obowiązkiem dokonywania zakupów zgodnie z zasada konkurencyjności, firma Margostal-Rewolińscy Sp. J. w Margoninie zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących wykonania usługi polegającej na opracowaniu nowego produktu w projekcie pt. „Opracowanie założeń i budowa prototypu nowatorskiej autonomicznej platformy mobilnej realizującej zadania transportowe w celu wprowadzenia na rynek nowego produktu.”

Załączniki
Zapytanie ofertowe
Formularz Oferty
Wzór oświadczenia
Wynik Postępowania 23.12.2015